Page 1 sur 2 12 DernireDernire
Affichage des rsultats 1 10 sur 11

Discussion: Aide pour traduction

 1. #1
  Invit Avatar de vietnamenforce
  Date d'inscription
  juillet 2010
  Messages
  2

  Par dfaut Aide pour traduction

  Bonjour tous chers amis vietnamiens,

  je suis Vietnamien, je parle le Vietnamien mais par contre je ne sais pas lire cette langue alors j'aurais besoin de votre aide (si cela ne vous drange pas) pour m'aider traduire mon horoscope (Tu vi). Ce serait trs sympa de votre part, merci.

  Cung Menh Vo Chnh Dieu tc la cung khong co 14 chnh tinh ong trong cung Menh, tc la khong co cac sao T Vi, Thien C, Thai Dng, Vu Khuc, Thien ong, Liem Trinh, Thien Phu, Thai Am, Tham Lang, C Mon, Thien Tng, Thien Lng, That Sat, Pha Quan.

  Ngi co Menh Vo Chnh Dieu la ngi rat khon ngoan, sac sao, chu kho, sanh ra i thng hay au yeu, sc khoe kem, thng vat va, kho nhoc, cong danh lan an, lam g cung khong the mot lan ma xong c, hay phai i xa, hoac sm xa gia nh, hay gap hoan canh eo le ve gia canh, ngi than, nh co oc, mo coi, de gap tai nan a en tat nguyen, co thng tch trong ngi.

  Cho nen ngi co Menh Vo Chnh Dieu rat can sao TUAN, TRIET ong an ng, hoac co sao a Khong, Thien Khong toa thu hoac hp chieu, tuy co vat va buoi ban au, sau cung co s nghiep. Nhat la ngi mang Hoa thng c cac sao nay phu tr, xau, oi khi cong danh s nghiep co s phat trien nhanh chong bat ng. Cac mang thuoc hanh Moc, Kim, Thuy, Tho tuy cung tot, nhng cong sc phai bo ra nhieu hn mi thanh cong. Ngi co cach nay thng trong i phai co s oi nghe, hoac co them nghe tay trai rat la lung, ac sac, tinh xao, cang ln tuoi nh vao nghe tay trai nay ma noi danh, de giao du vi thien ha, co li.

  Ngoai ra neu khong gap trng hp tren phai co sao Bach Ho toa thu, tuy cung vat va gian nan nhng sau cung lam nen s nghiep.

  Can lu y sao Bach Ho ch hap vi ngi mang Kim, va sao nay phai ong tai cac Cung Dan, Cung Mao, Cung Than, Cung Dau mi tot ep.

  Menh Vo Chnh Dieu muon c s nghiep ln, tai nang ay u, danh vong ln lao ve sau can phai co nhieu cac sao tot hoi tu nh cac sao Ta Phu, Hu Bat, Thien Khoi, Thien Viet, Tam Thai, Bat Toa, Thien Ma ac a, Van Xng, Van Khuc, An Quang, Thien Quy, Thai Phu, Phong Cao, Long Tr, Phng Cac, Hoa Cai, Thien Quan, Thien Phuc, Tng Quan, Quoc An, Thien Hnh ac a, Hoa Khoa, Hoa Quyen, Hoa Loc toa thu va hp chieu. Thai Dng mieu a, vng a, ac a, Thai Am mieu a, vng a, ac a, cung tam hap hoac xung chieu, chieu ve.

  Neu Menh Vo Chnh Dieu khong co cac sao tot noi tren lai gap cac sao xau nh a Kiep, Hoa K, Kiep Sat, Thien Hnh ham a, ai Hao, Tieu Hao, Thien Rieu ham a, Knh Dng ham a, a La ham a, Linh Tinh ham a, Hoa Tinh ham a, Benh Phu, Tng Quan b TUAN, TRIET an ng cung khac chieu ve, la so ban cung, ngheo kho, mo coi, co d tng, tat nguyen, hay au yeu va giam tho. Ngi co cach nay i vao cong danh, quan chc, tai loc rat kho khan, lam nen, ch co i tu, hoac lam viec trong cac c quan t thien, bac s khong bien gii, hoac ch lam th, lam, mn, lam thue th yen than.

 2. # ADS
  Circuit publicitaire
  Date d'inscription
  Toujours
  Messages
  Plusieurs
   

 3. #2
  La
  La est dconnect
  Habitu du Việt Nam Avatar de La
  Date d'inscription
  aot 2007
  Messages
  379

  Par dfaut

  Bonjour Vietnamenforce,
  C'est du vietnamien, mais code VNI-WIN, je vais convertir en UNICODE :

  "Cung Mệnh V Chnh Diệu tức l cung khng c 14 chnh tinh đng trong cung Mệnh, tức l khng c cc sao Tử Vi, Thin Cơ, Thi Dương, Vũ Khc, Thin Đồng, Lim Trinh, Thin Phủ, Thi m, Tham Lang, Cự Mn, Thin Tướng, Thin Lương, Thất St, Ph Qun.

  Người c Mệnh V Chnh Diệu l người rất khn ngoan, sắc sảo, chịu kh, sanh ra đời thường hay đau yếu, sức khỏe km, thường vất vả, kh nhọc, cng danh lận đận, lm g cũng khng thể một lần m xong được, hay phải đi xa, hoặc sớm xa gia đnh, hay gặp hon cảnh o le về gia cảnh, người thn, như c độc, mồ ci, dễ gặp tai nạn đưa đến tật nguyền, c thương tch trong người.

  Cho nn người c Mệnh V Chnh Diệu rất cần sao TUẦN, TRIỆT đng n ngữ, hoặc c sao Địa Khng, Thin Khng tọa thủ hoặc hợp chiếu, tuy c vất vả ở buổi ban đầu, sau cũng c sự nghiệp. Nhất l người mạng Hỏa thường được cc sao ny ph trợ, đỡ xấu, đi khi cng danh sự nghiệp c sự pht triển nhanh chng bất ngờ. Cc mạng thuộc hnh Mộc, Kim, Thủy, Thổ tuy cũng tốt, nhưng cng sức phải bỏ ra nhiều hơn mới thnh cng. Người c cch ny thường trong đời phải c sự đổi nghề, hoặc c thm nghề tay tri rất lạ lng, đặc sắc, tinh xảo, cng lớn tuổi nhờ vo nghề tay tri ny m nổi danh, dễ giao du với thin hạ, c lợi.

  Ngoi ra nếu khng gặp trường hợp trn phải c sao Bạch Hổ tọa thủ, tuy cũng vất vả gian nan nhưng sau cũng lm nn sự nghiệp.

  Cần lưu sao Bạch Hổ chỉ hạp với người mạng Kim, v sao ny phải đng tại cc Cung Dần, Cung Mo, Cung Thn, Cung Dậu mới tốt đẹp.

  Mệnh V Chnh Diệu muốn được sự nghiệp lớn, ti năng đầy đủ, danh vọng lớn lao về sau cần phải c nhiều cc sao tốt hội tụ như cc sao Tả Ph, Hữu Bật, Thin Khi, Thin Việt, Tam Thai, Bt Tọa, Thin M đắc địa, Văn Xương, Văn Khc, n Quang, Thin Qu, Thai Phụ, Phong Co, Long Tr, Phượng Cc, Hoa Ci, Thin Quan, Thin Phc, Tướng Qun, Quốc Ấn, Thin Hnh đắc địa, Ha Khoa, Ha Quyền, Ha Lộc tọa thủ v hợp chiếu. Thi Dương miếu địa, vượng địa, đắc địa, Thi m miếu địa, vượng địa, đắc địa, ở cung tam hạp hoặc xung chiếu, chiếu về.

  Nếu Mệnh V Chnh Diệu khng c cc sao tốt ni trn lại gặp cc sao xấu như Địa Kiếp, Ha Kỵ, Kiếp St, Thin Hnh hm địa, Đại Hao, Tiểu Hao, Thin Riu hm địa, Knh Dương hm địa, Đ La hm địa, Linh Tinh hm địa, Hỏa Tinh hm địa, Bệnh Ph, Tướng Qun bị TUẦN, TRIỆT n ngữ ở cung khc chiếu về, l số bần cng, ngho kh, mồ ci, c dị tướng, tật nguyền, hay đau yếu v giảm thọ. Người c cch ny đi vo cng danh, quan chức, ti lộc rất kh khăn, lm nn, chỉ c đi tu, hoặc lm việc trong cc cơ quan từ thiện, bc sĩ khng bin giới, hoặc chỉ lm thợ, lm, mướn, lm thu th yn thn."

  P.S. : Pour convertir d'un code l'autre, aller sur ce lien : X* l* văn bản tiếng Việt online
  Dernire modification par La ; 28/07/2010 14h23.

 4. #3
  Passionn du Việt Nam Avatar de Dng Phong
  Date d'inscription
  fvrier 2010
  Messages
  2 276

  Par dfaut

  Citation Envoy par La Voir le message
  Bonjour Vietnamenforce,
  C'est du vietnamien, mais code VNI-WIN, je vais convertir en UNICODE :

  "Cung Mệnh V Chnh Diệu tức l cung khng c 14 chnh tinh đng trong cung Mệnh, tức l khng c cc sao Tử Vi, Thin Cơ, Thi Dương, Vũ Khc, Thin Đồng, Lim Trinh, Thin Phủ, Thi m, Tham Lang, Cự Mn, Thin Tướng, Thin Lương, Thất St, Ph Qun.

  Người c Mệnh V Chnh Diệu l người rất khn ngoan, sắc sảo, chịu kh, sanh ra đời thường hay đau yếu, sức khỏe km, thường vất vả, kh nhọc, cng danh lận đận, lm g cũng khng thể một lần m xong được, hay phải đi xa, hoặc sớm xa gia đnh, hay gặp hon cảnh o le về gia cảnh, người thn, như c độc, mồ ci, dễ gặp tai nạn đưa đến tật nguyền, c thương tch trong người.

  Cho nn người c Mệnh V Chnh Diệu rất cần sao TUẦN, TRIỆT đng n ngữ, hoặc c sao Địa Khng, Thin Khng tọa thủ hoặc hợp chiếu, tuy c vất vả ở buổi ban đầu, sau cũng c sự nghiệp. Nhất l người mạng Hỏa thường được cc sao ny ph trợ, đỡ xấu, đi khi cng danh sự nghiệp c sự pht triển nhanh chng bất ngờ. Cc mạng thuộc hnh Mộc, Kim, Thủy, Thổ tuy cũng tốt, nhưng cng sức phải bỏ ra nhiều hơn mới thnh cng. Người c cch ny thường trong đời phải c sự đổi nghề, hoặc c thm nghề tay tri rất lạ lng, đặc sắc, tinh xảo, cng lớn tuổi nhờ vo nghề tay tri ny m nổi danh, dễ giao du với thin hạ, c lợi.

  Ngoi ra nếu khng gặp trường hợp trn phải c sao Bạch Hổ tọa thủ, tuy cũng vất vả gian nan nhưng sau cũng lm nn sự nghiệp.

  Cần lưu sao Bạch Hổ chỉ hạp với người mạng Kim, v sao ny phải đng tại cc Cung Dần, Cung Mo, Cung Thn, Cung Dậu mới tốt đẹp.

  Mệnh V Chnh Diệu muốn được sự nghiệp lớn, ti năng đầy đủ, danh vọng lớn lao về sau cần phải c nhiều cc sao tốt hội tụ như cc sao Tả Ph, Hữu Bật, Thin Khi, Thin Việt, Tam Thai, Bt Tọa, Thin M đắc địa, Văn Xương, Văn Khc, n Quang, Thin Qu, Thai Phụ, Phong Co, Long Tr, Phượng Cc, Hoa Ci, Thin Quan, Thin Phc, Tướng Qun, Quốc Ấn, Thin Hnh đắc địa, Ha Khoa, Ha Quyền, Ha Lộc tọa thủ v hợp chiếu. Thi Dương miếu địa, vượng địa, đắc địa, Thi m miếu địa, vượng địa, đắc địa, ở cung tam hạp hoặc xung chiếu, chiếu về.

  Nếu Mệnh V Chnh Diệu khng c cc sao tốt ni trn lại gặp cc sao xấu như Địa Kiếp, Ha Kỵ, Kiếp St, Thin Hnh hm địa, Đại Hao, Tiểu Hao, Thin Riu hm địa, Knh Dương hm địa, Đ La hm địa, Linh Tinh hm địa, Hỏa Tinh hm địa, Bệnh Ph, Tướng Qun bị TUẦN, TRIỆT n ngữ ở cung khc chiếu về, l số bần cng, ngho kh, mồ ci, c dị tướng, tật nguyền, hay đau yếu v giảm thọ. Người c cch ny đi vo cng danh, quan chức, ti lộc rất kh khăn, lm nn, chỉ c đi tu, hoặc lm việc trong cc cơ quan từ thiện, bc sĩ khng bin giới, hoặc chỉ lm thợ, lm, mướn, lm thu th yn thn."

  P.S. : Pour convertir d'un code l'autre, aller sur ce lien : X* l* văn bản tiếng Việt online
  Bonjour La,
  C'est formidable le lien que vous indiquez l.
  J'ai un texte ancien avec traitement de texte vietnamien ABC et font vntimes. Est-ce qu'il y a une traduction automatique en Unicode ?
  Merci d'avance de votre rponse,
  Bien amicalement.
  Dng Phong

  Savant ne suis
  Pote ne puis
  Dbauch ? bof...
  Gần bn m chẳng hi tanh mi bn

  Mon blog : http://terrelointaine.over-blog.fr


 5. #4
  La
  La est dconnect
  Habitu du Việt Nam Avatar de La
  Date d'inscription
  aot 2007
  Messages
  379

  Par dfaut

  Bonjour Dong Phong,
  Je crois que oui, vous faites un copier-coller de votre texte dans la fentre ouverte, puis cliquez sur "Nhận dạng m" et enfin sur "Đổi sang" UNICODE.
  Si vous avez des difficults, vous pourriez m'envoyer le texte...
  Dernire modification par La ; 28/07/2010 15h54.

 6. #5
  Passionn du Việt Nam Avatar de Dng Phong
  Date d'inscription
  fvrier 2010
  Messages
  2 276

  Par dfaut

  Citation Envoy par La Voir le message
  Bonjour Dong Phong,
  Je crois que oui, vous faites un copier-coller de votre texte dans la fentre ouverte, puis cliquez sur "Nhận dạng m" et enfin sur "Đổi sang" UNICODE.
  Si vous avez des difficults, vous pourriez m'envoyer le texte...
  Merci La.
  J'ai essay, mais le systme a aussi transform en vietnamien bizarre les parties en franais de mon texte !
  Il est difficile de trouver une transformation automatique des fonts pour les textes mlangeant vietnamien et franais.
  En tout cas, merci beaucoup.
  Bien amicalement.
  Dng Phong  Savant ne suis
  Pote ne puis
  Dbauch ? bof...
  Gần bn m chẳng hi tanh mi bn

  Mon blog : http://terrelointaine.over-blog.fr


 7. #6
  Invit Avatar de vietnamenforce
  Date d'inscription
  juillet 2010
  Messages
  2

  Par dfaut

  Alors ? Quelqu'un peut-il m'aider ? ^^

 8. #7
  Avatar de NoiVongTayLon
  Date d'inscription
  mai 2007
  Localisation
  France/Paris
  Messages
  4 414

  Par dfaut

  Citation Envoy par vietnamenforce Voir le message
  Alors ? Quelqu'un peut-il m'aider ? ^^
  Bonjour Vietnamienenforce, toutes et tous,

  A mon avis il est impossible de traduire tout le texte en franais...

  En tout cas je suis incapable de comprendre tous les mots concernant les astres chinois...

  S'il y a quelqu'un qui arrive tout traduire, je prendrai volontiers un cours de traduction franais/vietnamien avec lui...

  Car franchement celui/celle qui comprend tout le texte et qui est capable de les interprter...chapeau bas !!...

  De plus, comme tous les "TU VI", c'est toujours pareil ! Un peu de bien, un peu de mal, un peu de flatterie, un peu de conseil, un peu de menace, un peu de compliment...

  Et au moins un d'entre eux correspondra au profil de la personne qui lira le texte et qui sera content de ceci...

  Qu'en pensez-vous ?
  NVTL
  Một cy lm chẳng nn non, ba cy chụm lại nn hn ni cao : Nối Vng Tay Lớn 9. #8
  Passionn du Việt Nam Avatar de Dng Phong
  Date d'inscription
  fvrier 2010
  Messages
  2 276

  Par dfaut

  Citation Envoy par NoiVongTayLon Voir le message
  Bonjour Vietnamienenforce, toutes et tous,

  A mon avis il est impossible de traduire tout le texte en franais...

  En tout cas je suis incapable de comprendre tous les mots concernant les astres chinois...

  S'il y a quelqu'un qui arrive tout traduire, je prendrai volontiers un cours de traduction franais/vietnamien avec lui...

  Car franchement celui/celle qui comprend tout le texte et qui est capable de les interprter...chapeau bas !!...

  De plus, comme tous les "TU VI", c'est toujours pareil ! Un peu de bien, un peu de mal, un peu de flatterie, un peu de conseil, un peu de menace, un peu de compliment...

  Et au moins un d'entre eux correspondra au profil de la personne qui lira le texte et qui sera content de ceci...

  Qu'en pensez-vous ?
  NVTL
  Bonsoir NVTL,
  De toute ma famille, moi seul ai l'toile Bạch M (Cheval Blanc) dans mon tử vi (horoscope) : je serai un grand voyageur, d'aprs les prdictions.
  C'tait vrai car j'ai bourlingu depuis 50 ans travers le monde.
  Mais aprs la chute de Saigon en 1975, les autres membres de ma famille qui n'ont point d'toile Bạch M (Cheval Blanc) dans leur tử vi sont aussi parpills travers le monde, d'abord comme boat people.
  Nous ne croyons plus au tử vi !
  Bien amicalement.
  Dng Phong
  Savant ne suis
  Pote ne puis
  Dbauch ? bof...
  Gần bn m chẳng hi tanh mi bn

  Mon blog : http://terrelointaine.over-blog.fr


 10. #9
  Le Việt Nam est fier de toi Avatar de Ti Ngoc
  Date d'inscription
  dcembre 2007
  Messages
  6 121

  Par dfaut

  bonsoir Vietnamenforce, La, NVTL, Dng Phong, ...

  Si vous traduisez les Tu Vi, je veux bien qu'on me traduise le mien


 11. #10
  Avatar de thuong19
  Date d'inscription
  septembre 2007
  Localisation
  Corrze
  Messages
  4 422

  Par dfaut tử vi, qu'est-ce que c'est ?

  salut les rudits des tử vi,
  mais qu'est-ce que c'est ?
  Sont-ce les horoscopes quotidiens (comme les balivernes "passe-partout" qu'on trouve dans tout quotidien ou revue occidentaux), ou les prdictions faites un moment de la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui se dtache de sa famille pour mener son propre destin sur cette Terre?

Page 1 sur 2 12 DernireDernire

Informations de la discussion

Utilisateur(s) sur cette discussion

Il y a actuellement 1 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 1 invit(s))

Rgles de messages

 • Vous ne pouvez pas crer de nouvelles discussions
 • Vous ne pouvez pas envoyer des rponses
 • Vous ne pouvez pas envoyer des pices jointes
 • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
 •  
A Propos

Forumvietnam.fr - Forum vietnam est le 1er Forum de discussion de rfrence sur le Vietnam pour les pays francophones. Nous avons pour objectif de proposer toutes les personnes s'intressant au Vit-Nam, un espace de discussions, d'changes et d'offrir une bonne source d'informations, d'avis, et d'expriences sur les sujets qui traversent la socit vietnamienne.

Si vous souhaitez nous contacter, utilisez notre formulaire de contact


2021 - Copyright Forumvietnam.fr - Tous droits rservs
Nous rejoindre