Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Discussion: Lễ Phật Đản 2012

 1. #1
  Habitué du Việt Nam Avatar de hoa lan
  Date d'inscription
  novembre 2006
  Localisation
  Ile de France
  Messages
  384

  Par défaut Lễ Phật Đản 2012

  Bonjour à vous,
  Pour la c
  élébration de la 2556 ème anniversaire de la naissance de Bouddha, je me permets de vous transmettre ces quelques vers de " Mère ".
  Une fois, une personne m'avait demandé quelle valeur représentait l'enseignement de Bouddha, ce à quoi j'ai répondu : C'est un bien inestimable, bien trop pour qu'il soit une valeur marchande... Pas de prix.
  La plus grande peine est une mauvaise compréhension et interprétation...
  Je demande votre humble indulgence pour ce qui va s'ensuivre.
  Bonne lecture.
  H.L


  Nam
  Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật

  Cúi xin ngài Thích Ca Phật Tổ
  Đầu đảnh lễ sớ dâng tri ân
  Đảnh Thích Ca soi chiếu chúng sinh
  Lễ cầu nguyện mừng ngài tái thế.

  Mừng Phật Thích Hoằng dương Đạo Pháp
  Ngày tháng qua cúng dường Pháp thân
  Đăn chiếu sáng Pháp Nhân ra đời
  Sanh đúng thời thế thân hành Đạo.

  Đức độ ngài thiết tha bá tánh
  Phật tâm cảnh nội ngoài ứng linh
  Thích từ bi hỷ xă chúng sanh
  Ca thay phiên độ sanh từng phút.

  Hoằng 10 phương chung chia hột muối
  Hóa cảnh sống chung ḷng ấm no
  Đạo nhân bản nghĩa t́nh đảm đương
  Pháp thân hành lợi người ta có …

  Nam nữ nhớ Thích Ca Phật Tổ
  h́nh trên hoằng hóa độ sanh
  Bổn tánh luôn hỷ xă từ bi
  Ni hỡi ! Chung sức chung ḷng
  Thích nhườn người hạnh phúc ấm no
  Ca tụng Pháp Bát Nhă phục đời
  Mâu thuẫn sáng lợi ích Quốc Dân
  Ni sư là ánh đuốc thế gian
  Phật Thích Ca ánh trăng thị hiện.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật

  ảnh tường hào quang Đức Phật
  Ngă phải trái nhựt nguyệt nướng theo
  Độc đáo chỗ vô ngă vô sanh
  Tôn chỉ Đạo nhân ǵ quả nấy.

  Rằm tháng 4 âm lịch 2012
  tại Pháp Quốc

  Huỳnh Huyền Nhung
  Cẩn bái nguyện dâng.


  Ngũ nén hương kính dâng Phật Tổ
  Uẩn khúc chi xin Ngài độ tha
  Vai con mang khấn nguyện Trời Cao
  Không và có tường tŕnh Phật sự.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nhân ngày Đại Lễ Đản Sanh Đức Phật Thích Ca, Bá tánh và chư Phật tử thập phương toàn thế giới, đồng chiêm ngưỡng Vị Phật ra đời, thí thân hành Pháp cúng dường độ thế nhân giác.

  Xin Đại hỉ từ bi
  Huỳnh vô vàn cảm tạ.

  Nam Mô A Di Thiện Cảnh  Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

  Chuyển Pháp lộ cơ cúng dường Tam Bảo

  Cúng ḷng ngay dạ thảo người khỏe
  Cúng hỷ trên bá tánh no vui
  Cúng kiến là nhẫn nhịn nhường no
  Cúng Phật sự người đời ấm Dạ

  Dường như Sư Tăng Ni thiếu áo ( cúng )
  Dường như tam cấp thiếu thức ăn ( cúng )
  Dường như bá tánh cần thuốc men ( cúng )
  Dường như trẻ mồ côi thiếu sữa ( cúng )

  Lộ cơ trên cúng dường Phật sự
  Lộ Kệ Di La siêu từ bi
  Lộ Pháp mầu Như Lai thuyết minh
  Lộ Phật Mẫu cúng dường nhân thế

  mầu trên Pháp tuệ minh sát
  cấu tạo cúng dường Pháp thân
  ngẫu duyên đối diện cúng dường
  bút Pháp hào quang Phăn chiếu

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Niên 2012


  Kệ di la :

  Bán thân cúng dường Phật sự ; phận Sư Tăng Ni phải thật tâm tu, giữ giới, Tam quy, báo ân Tam Bảo, không lạm dụng của chùa kiếm sống mà phải sống đáp Nghĩa Ân bá tánh, xả thân hành Đạo, v́ Đức Phật Thích Ca, ngài có cần Tiền ? cần Của đâu ! Mà Ngài vẫn Đắc Đạo.
  Đạo là cảnh ! Cảnh mưu đồ đoạt lợi, th́ không có Ngài !
  Lợi người, thiệt Phật, th́ có Ngài ứng chứng !
  Tu mà trong bá tánh cúng dường th́ chưa đạt được Pháp Văng Sanh.
  V́ cúng dường, Pháp không trụ thời nào, v́ ai ai cũng có cái tâm cúng dường, cả đại sư, Pháp sư, Thần sư, chớ không riêng ǵ bá tánh ! Chính Đức Phật c̣n cúng dường !
  Ngài đă đem vàng son, vợ đẹp, con ngoan, cúng dường cho thế gian đến ngày nay vẫn c̣n Sanh sử . C̣n Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng noi gương Phật Thích Ca, để lại một Kho Báu Tiền sử cúng dường.
  Nguyện cầu nhân thế đảnh lễ cái Thâm sâu Nghĩa Cúng Dường mà Đức Phật thị điểm !
  Đức Phật Hoàng Cao Minh sự cúng dường :
  Ngài thối vị ; Sự hy sinh của ngài đến giờ nầy biểu hiện được bao nhiêu người đáp ứng tương xứng, với cái nghĩa cử cúng dường cao thâm của Đức Phật Hoàng mà duy tŕ trợ lực.
  Nam M ô A Di Đà Phật

  Bảo Pháp Cúng Dường do một vị trao cho Huệ Từ.
  Nay có nhân duyên xin mạng phép đăng lên báo ân Phật Pháp.  Nam Mô A Di Đà Phật

  Bố thí thân hành :
  Là đem sức lực của ḿnh đở chúng sanh được ích lợi an vui, hay quên thân ḿnh để cứu vớt kẻ khác thoát nghèo, thoát nguy hiểm, dẫn người qua đường, hiến máu cho bệnh nhân hoặc thấy người bị nạn ra tay cứu vớt là những việc bố thí thân hành..
  Thuở xưa có một cập vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt bị đói lạnh bức bách mà không thể làm được ǵ khác hơn. Để thay đồi t́nh thế, tuy họ đi khắp nơi hỏi t́m việc làm, nhưng việc làm kiếm khó quá, trở về căn nhà rách nát của ḿnh. Hai vợ chồng than vắn thở dài cùng nhau nh́n thấy thiên hạ giàu có dư giă, c̣n ḿnh th́ càng khốn cùng như thế. Người chồng tên Kệ Di La, ngồi trước mặt vợ nói rằng :
  “ Đức Phật có nói người ta nghèo khổ là v́ Kiếp trước bơn sẻn, tham lam, lười biếng nên không tu phước, không bố thí th́ Kiếp sau chắc chắn không thể sung túc được…
  Người chồng ngưng một chút, rồi lại tiếp nói ..
  Than ôi ! Chúng ta Kiếp trước không biết gieo trồng phước đức, nên Kiếp nầy ḿnh không giàu có th́ đừng hy vọng đời sau khá hơn!”
  - Đúng vây ! Tôi cũng nghỉ như ông ! Nhưng hiện tại ba bửa ăn một ngày ḿnh c̣n kiếm không ra lấy tiền đâu mà hố thí cúng dường đây ??
  Ngưới vợ nhanh trí nghỉ ra ngay một giải Pháp, nói với chồng rằng :
  Đừng lo ! Ông hăy đem tôi đi bán làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền để làm phước khó ǵ ! Bà thấy giải pháp ḿnh rất hay nhưng người chồng lắc đầu .
  - Không thể làm như thế được ! Tôi đem bà đi bán cho người ta, làm sao tôi sống nỗi đây !
  - Nếu ông không bỏ tôi được, th́ cả hai cùng đi bán thân để lấy số tiền làm Phật sự, th́ việc thiện đó lai c̣n có giá trị chớ sao !
  Hai vợ chồng bàn tính và quyết định đến nhà một phú ông kể rơ ngọn nguồn; phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho bảy ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau bảy ngày hai vợ chồng sẻ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ suốt đời. Cầm số tiền bán thân trong tay, hai vợ chồng mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết ḷng hết dạ, phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quư giá nhất trong đời họ, và cũng là những ngày cuối cùng thuộc về họ, trong suốt bảy ngày ấy. Họ muốn thay đổi vân mệnh của ḿnh và tu nhân phước đức chuẩn bị cho đời vị lai ; Sáu ngày trôi qua đến ngày thứ bảy, bổng nhiên nhà vua cũng đến cúng dường mở hội trai tăng.
  Theo tục lệ th́ khi vua đến chùa cúng dường bất kỳ người nào cũng phải nhường chổ cho vua cúng dường trước. Nhưng kệ di la nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng ḷng cho triệu kệ di la đến trước mặt vua. Kệ di la thật t́nh tâu rằng :
  - Tâu bệ hạ xin bệ hạ tha lỗi cho hạ thần vô lễ, chỉ v́ hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi ! Cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng để làm trai tăng…
  Nhà vua nghe thế bèn hỏi : “ nhân duyên ǵ lại đến đây lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sau bắt đầu từ ngày hôm sau thuộc về người khác ?”.
  Kệ di la kể hết mọi việc cho vua nghe..Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ v́ vậy mà vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quư giá và c̣n cấp cho đất đai để kiếm sống.
  Nhân Quả công bằng . Tùy theo người phát tâm bố thí cúng dường mà vợ chồng người kệ di la đă nhân được Quả Báo tương ứng .
  Cổ nhân thường thuyết : người thường dúng sức lực để làm lụng giúp người đở đần cho kẻ khác ! Quả báo trở lại là sức mạnh sung măn và với sức mạnh nầy họ vươn tới thành công.
  Ngày ngày cố gắng thực hành
  Làm phước làm đức để mà hộ thân
  Phước đức tránh được tai ương
  Đem điều may mắn an khương mạnh lành

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Đây là cẩm nang hửu duyên với những người có ḷng nhân hậu thính Pháp nhập tâm, thắm nhuần đạo lư, nhân quả, nghiệp quả.. C̣n những kẻ phỉ báng chánh pháp giả danh tu sĩ lạm của chùa sẻ bị đọa vào Tam Đồ Khổ.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 2. # ADS
  Circuit publicitaire
  Date d'inscription
  Toujours
  Localisation
  Monde des annonces
  Messages
  Plusieurs
   

 3. #2
  Passionné du Việt Nam Avatar de dannyboy
  Date d'inscription
  juillet 2010
  Messages
  1 120

  Par défaut

  Bonjour,

  Je profite de ce topic pour faire un petit coup de pub
  B
  J'ai suivi ces classes. C'est assez impressionnant et surtout très utile pour les enfants.

 4. #3
  Nouveau Viêt Avatar de apeterpan
  Date d'inscription
  août 2008
  Messages
  19

  Par défaut

  Bonjour, ta piété t'honore même si personnellement je ne partage pas la même foi que toi.
  J'ai effectivement vu des processions à Hôchiminh le vendredi 04/05/2012 avec de nombreuses banderoles signalant qu'il s'agissait de la fête de Phat Dan.
  Il semble que malheureusement de plus en plus de vietnamiens soient indifférents aux questions religieuses.
  Bien cordialement
  Pierre - Horizon du Vietnam pour vivre le Vietnam avec passion

 5. #4
  Passionné du Việt Nam Avatar de dannyboy
  Date d'inscription
  juillet 2010
  Messages
  1 120

  Par défaut

  Citation Envoyé par apeterpan Voir le message
  Bonjour, ta piété t'honore même si personnellement je ne partage pas la même foi que toi.
  J'ai effectivement vu des processions à Hôchiminh le vendredi 04/05/2012 avec de nombreuses banderoles signalant qu'il s'agissait de la fête de Phat Dan.
  Il semble que malheureusement de plus en plus de vietnamiens soient indifférents aux questions religieuses.
  Bien cordialement
  Pierre - Horizon du Vietnam pour vivre le Vietnam avec passion
  Merci pour l’encouragement. J’essaie de faire de mes enfants des exemples d’intégration (et non pas d’assimilation). Ils vont à l’école catholique pendant toute l’année, participent aux fêtes bouddhiques à la pagode. Chaque année, l’apothéose c’est toujours cette classe de 10 jours en « immersion totale ».
  Khoa Tu Hoc Phat Phap Au Chau ky 23 - YouTube
  http://www.viengiac.de/vi/pdf/KTHPPA...205-8-2012.pdf

Informations de la discussion

Utilisateur(s) sur cette discussion

Il y a actuellement 1 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 1 invité(s))

Discussions similaires

 1. Khởi động Chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 tại TP HCM
  Par earthhour2012 dans le forum L'actualité générale du Vietnam (Archives)
  Réponses: 0
  Dernier message: 02/03/2012, 16h28
 2. Réponses: 2
  Dernier message: 23/02/2012, 20h53
 3. Dạy tiếng việt miễn phí
  Par pbbinhtinh dans le forum Diễn Đàn Tiếng Việt ( Forum en Vietnamien)
  Réponses: 0
  Dernier message: 19/02/2012, 18h34
 4. Cô giáo về bản
  Par DédéHeo dans le forum La Culture au Vietnam
  Réponses: 2
  Dernier message: 09/02/2012, 13h36
 5. Film vietnamien Áo Lụa Hà Đông
  Par lamtaya dans le forum La Culture au Vietnam
  Réponses: 8
  Dernier message: 01/05/2008, 09h17

Règles de messages

 • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
 • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
 • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
 • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
 •  
A Propos

Forumvietnam.fr® - Forum vietnam® est le 1er Forum de discussion de référence sur le Vietnam pour les pays francophones. Nous avons pour objectif de proposer à toutes les personnes s'intéressant au Viêt-Nam, un espace de discussions, d'échanges et d'offrir une bonne source d'informations, d'avis, et d'expériences sur les sujets qui traversent la société vietnamienne.

Si vous souhaitez nous contacter, utilisez notre formulaire de contact


© 2021 - Copyright Forumvietnam.fr® - Tous droits réservés
Nous rejoindre